خدایا سلام

خواستم بنویسم ! اما دیدم وقت نمازه

فقط به همین اکتفا کردم

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.