گریه یا خنده

وقتی زندگی ۱۰۰ دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده تو ۱۰۰۰ دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.
چارلی چاپلین

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.