مولی متقیان (ع) :

:: دو چیز را فراموش کن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران.

:: چهار چیز را نگه دار : گرسنگیت را سر سفره دیگران، زبانت را در جمع، دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.