خدایا ؛

اراده ام ده، تا کارهایی که در توانم هست، را انجام دهم

شجاعت ام ده، تا مسائلی که در توانم نیست را بپذیرم

خردمندی ام ده، تا تفاوت این دو را بشناسم

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.