حضرت رسول اکرم (ص):

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.