آلکس مک کنزی:

 وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.