حضرت پیامبر(ص):

«این حسین بن علی است. او در بهشت است و دوستان او و دوستان
دوستان او نیز در بهشت خواهند بود»

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.