پاسخ !

روزی شیخ ابوالحسن خرقانی نماز می خواند

آوازی شنید که ای ابوالحسن
،

خواهی که آنچه از تو میدانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند ؟

شیخ
گفت: بار خدایا!

خواهی آنچه را که از رحمت تو می دانم و از کرم تو می
بینم

با خلق بگویم تا دیگر هیچ کس سجده ات نکند ؟

آواز آمد : نه از
تو ، نه از من .

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.