خلاقیت در تبلیغات

به این تبلیغ با مزه نگاه کنید، این تبلیغ برای استخدام مهندس برای یک شرکت تحقیقاتی است

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.