گلزن خوب – بازیکن خوب – ؟

مهم نیست گلزن خوبی باشیم، مهم است که بازیکن خوبی باشیم:
– خوب بدویم.
– خوب و به جا پاس بدهیم.
– خوب تکنیک های فردی را یاد بگیریم و اجرا کنیم.
– عضوی با نشاط برای تیم مان و همبازی پرانرژیی برای هم تیمی هایمان باشیم

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.