زندگی زیباست . . .

آنقدر زیباست این بی بازگشت      کز برایش می توان از جان گذشت

                                                                        « مولوی »

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.