بله ، خیر

برای تلفظ کوتاهترین کلمه “بله” یا “نه” خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.