تقوا یا تخصص

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیرم،

اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.

                                                                                       دکتر مصطفی چمران

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.