آتش در درونم زبانه می کشد . . .

رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش              در آن آتش چو خورشیدی جهانی را بیارایم

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.