تجربیات تلخی که تکرارشون می کنیم

این یادداشت مخصوص جماعت کدنویس است. باشد که عبرتی گیریم

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.