راز موفقیت یک سرمایه دار بزرگ

پاى ساختمان معروف امپایراستیت در نیویورک که مجسمه راکفلر قرار دارد، نوشته:
موفقیت من به این ۳ جمله است،

  1. زودتر از دیگران مطلع شدم
  2. زودتر از دیگران تصمیم گرفتم
  3. وقتى تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.