تبلیغات تلوزیون و نتیجه گیری من

تو تلوزیون داشت تبلیغ یه مایع دستشویی را می کرد، می گفت:

مایع دستشویی بــــــــــــوق  %۹۹ باکتریها رو میکشه.
 
من از همینجا به اون ۱% باکتری، به خاطر این ایستادگیِ پر غرور و پر افتخارشون تبریک میگم..!

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.