مدیر باغبان

کمتر از ۵٪ از افرادی را که به شکل های مختلف دیدم و با آنها کار کرده ام دارای قابلیت خویش فعالی بودند.

خویش فعالی: به کسی می گم که در زندگی اش اهداف بزرگی دارد و برای رسیدن به آن اهداف واقعا تلاش می کند و منتظر یک معجزه نیست که زندگی اش را متحول کند. به آب و آتش می زند تا پیشرفت کند. سعی می کند مسیرهای درست پیشرفت را بیاموزد. معمولا اهل تحقیق و مطالعه و با پشتکار مثال زدنی.

آیا می توان کارمندهایی استخدام کرد که هم شان جز این ۵٪ باشند ؟ قطعا می گم نه !

پس شما هم در بهترین حالت که خوش شانس باشید باز هم بیش از همان ۵٪ از همکارانتان از دسته خویش فعال نیستند و ۹۵٪ درصد بقیه منتظر معجزه هستند :-}

اینجاست که مدیر باید باغبان باشد. اگر می خواهید مجموعه ای قدرتمند داشته باشید باید بتوانید این ۹۵٪ را همانند یک باغبان رشدشون بدهید. هرس شون کنید و گاهی اوقات با ایده ها و فکرهای ناب آنها را پیوند(۱) بزنید

این ۹۵٪ همون نهال های ساده ای هستند که اگر بهشون رسیدگی نشه، هیچ وقت به میوه دهی نخواهند رسید.

(۱): پیوند زدن در باغبانی به اضافه کردن بخشی از یک درخت بارور به نهال های جدید گفته می شود.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.