به راستی چرا اینگونه ایم؟

فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند !
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند !
به راستی چرا اینگونه ایم؟ ! همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که در حال از دست رفتن است !
حسین پناهی

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.