فرزند همسایه

پرسیدم: بهترین راه تربیت فرزند چیست؟
گفت: فرزند خود را مثل فرزند همسایه بزرگ کن.
گفتم: چگونه؟
گفت:
– وقتی فرزند همسایه در خانه تو میهمان است به او احترام میگذاری.
– حالش را میپرسی.
– وقتی از مدرسه برگشت ابتدا سراغ کیف و نمرات او نمیروی.
– در رابطه با نوع غذا نظرش را میپرسی.
– درباره زمان خوابیدن با او مشورت میکنی.
– نظر او را خیلی از مواقع جویا میشوی.
– نزد او با همسرت دعوا نمیکنی.
بدان که فرزند تو و فرزند همسایه هر دو در خانه تو میهمان هستند، یکی چند روز و آن دیگری چند سال، فقط کافی است بدانی احترام، احترام می آفریند نه احساس مالکیت.

یک پاسخ به "٪ 2 $ s"

  1. بسیار عالی بود.

    تشکر.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.