یک ضرب المثل، یک فرهنگ

بخاطر میخی نعلی افتاد

بخاطر نعلی ، اسبی افتاد

بخاطر اسبی ، سواری افتاد

بخاطر سواری ، جنگی شکست خورد

بخاطر شکستی ، مملکتی نابود شد

و همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.

یادمان باشد هر کار ما، حتی کوچک، تاثیری بزرگ دارد.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.