آدم ها

با آدم ها به اندازه درک و فهم شان باید حرف زد

بیشتر از سطح درک شان با آنها حرف بزنی، تو را احمق فرض می کنند

و هیچ شکی به میزان فهم خودشان نمی کنند

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.