امام صادق (علیه السلام )

ارباب گونه به عیوب دیگران ننگرید، بلکه چون بنده ای
متواضع، عیب های خود را وراسی کنید.

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.