دکتر علی شریعتی

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست ، ولی در نماز پایان است . شاید این بدین معناست
که پایان نماز ، آغاز دیدار است

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.