فشرده کردن و بازکردن فایل های و شاخه ها

اگر خواستید یک سری شاخه و فایل را فشرده کنید، می تونید از فرمان زیر استفاده نمایید :

tar cfvz archive-name.tar.gz   folders–name

حالا اگر خواستید یک فایل tar.gz را باز کنید، می تونید از دستور زیر استفاده کنید :

tar xvfz   archive–name

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.