نگاهی به تدابیر اسلام برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه و کاستن از فقر

اسلام برای ایحاد یک جامعه سالم، وجود عدالت در توزیع ثروت در جامعه را امری مهم تلقی می کند و به همین دلیل راه کاری های متنوعی برای این امر ارائه داده است.

اگر در جامعه ای به این امور دقت شود، مطمئنا فقر ریشه کن خواهد شد و زمینه ظهور جامعه سالم فراهم خواهد آمد.

برخی از این تدابیر وراه کارها از این قرارند:

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.