قدم هایتان را بزرگتر از سایرین بردارید

اگه شما هم مثل سایرین یک زندگی روزمره داشته باشید، نمی تونید انسان موفقی باشید، اگه نگاهی به زندگی انسانهای موفق بیاندازید، خواهید دید که زندگی آنها با سایر مردم متفاوت بوده است.

یکی از همین آدم های موفق گفته : قدم هایتان را بزرگتر از سایرین بردارید

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.