به مناسب میلاد مسعود امام هادی(ع)

امام هادی(ع):
نیاز نیکوکاران به احسان بیش از نیازمندان است زیرا نیکوکارى براى آنان پاداش،
افتخار و نام نیک به دنبال دارد، بنابراین انسان هر گاه کار نیکى انجام دهد ابتدا
به خویشتن نیکى کرده است

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.