بایگانی دسته: Gamification

آموزش برپایه Gamification

آلبرت انشتین: هر انسانی دارای استعداد خاصی است. اما اگر شما یک ماهی را بر اساس توانایی او برای بالا رفتن از درخت بسنجدید، او در تمام عمر فکر خواهد کرد که انسان بی عرضه و بی استعدادی است !
این را نوشتم ویژه دانشجوی محترم که دیروز ایمیل زده و دنبال سرنخ بود. این هم سرنخ خدمت شما.
معایب بنیادی سیستم های کنونی آموزش و راه کارهای توسعه تکنیک های آموزش برپایه Gamification
ایشاالله دیگه ایمیل نزنی بگی جزوه فارسی نداره استاد ؟ !!! خدایش برای دانشجوی دکترای دانشگاه ص . . .  ف  خیلی زشته